STRONA GŁÓWNA  /
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
/  UCZESTNIK SZKOLENIA
Wybierz swoje szkolenie:

 

ZESZYTY DYDAKTYCZNE

   

STYCZEŃ 2020 

 

 

LUTY 2020

 

MARZEC 2020 

 

 

KWIECIEŃ 2020 

 

 • Materiały wybuchowe oraz wyroby pirotechniczne // 01-03.04.2020
 • Problematyka związana z rozporządzeniami REACH i CLP z uwzględnieniem nanomateriałów, zmiany w przepisach // 06-07.04.2020
 • Materiały wybuchowe oraz wyroby pirotechniczne // 27-29.04.2020
 • Wybrane zagadnienia z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych // 08-09.04.2020
 • System Elektronicznego Obiegu Dokumentów // 06-07.04.2020
 • System Elektronicznego Obiegu Dokumentów // 08-09.04.2020
 • Metodyka kontroli związanych z badaniem wypadków przy pracy oraz stosowaniem środków
  zapobiegających wypadkom z elementami szkolenia z metody przesłuchań FBI z Quantico
  // 08-09.04.2020
 • Przestrzeganie przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych // 20-22.04.2020
 • Wybrane zagadnienia z prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w podmiotach leczniczych
  - wypadki przy pracy pracowników podmiotów leczniczych // 27-28.04.2020
 • Karta Nauczyciela i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, ustawa o szkolnictwie wyższym, ustawa o systemie oświaty // 29-30.04.2020
 • Szkolenie okresowe dla pracowników mianowanych wykonujących czynności kontrolne w Państwowej Inspekcji Pracy // 20-24.04.2020
 • Zamówienia publiczne - przygotowanie i zawieranie umów, zmiany, unieważnienie.
  Praktyczne aspekty egzekwowania kar umownych i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych // 16-17.04.2020
 • RODO w jednostkach sektora finansów publicznych (zagadnienia praktyczne) // 06-07.04.2020
 • Wpływ skoordynowanej współpracy PIP z partnerami zewnętrznymi na efektywność działań prewencyjnych w sektorze budownictwa // 16-17.04.2020
 • Klasyfikacja budżetowa 2020 r. - praktyczne problemy // 23-24.05.2020
 • Kontrole czasu pracy kierowców - wspólne elementy kontroli PIP oraz GITD w sektorze transportowym
  // 23-24.04.2020

 

 

CZERWIEC 2020  /szkolenia on-line/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem najnowszych informacji podaj swój e-mail

OŚRODEK SZKOLENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
im. Profesora Jana Rosnera
we Wrocławiu

ul. M. Kopernika 5
51-622 Wrocław

 

centrala:

 (71) 37 10 404

kancelaria:

 (71) 37 10 409

fax:

 (71) 37 10 402