STRONA GŁÓWNA  /
WYDARZENIA
/  konferencja "zdrowe miejsce pracy..."
konferencja "zdrowe miejsce pracy - dobre praktyki w eliminowaniu zagrożeń"

 

 

 PODSUMOWANIE KONFERENCJI

 

Temat konferencji zorganizowanej 13 czerwca 2016 r. przez Ośrodek Szkolenia PIP spotkał się z wyjątkowym zainteresowaniem. Z zaproszenia skorzystało 136 uczestników - pracodawców, społecznych inspektorów pracy, pracowników służby bhp, przedstawicieli związków zawodowych oraz studentów ostatnich roczników.


Czy nasze miejsce pracy sprzyja naszemu zdrowiu? W jaki sposób poprawiać warunki pracy i ograniczać czynniki szkodliwe, zagrożenia wypadkami oraz chorobami zawodowymi?, to główne tezy konferencji, która realizowana była w ramach programu działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze budowania kultury bezpieczeństwa w firmach i wspierania zaangażowania wszystkich uczestników procesu pracy w tym zakresie.

 

 

Intencją prelegentów konferencji było wskazanie, że promowanie zdrowych miejsc pracy nie ogranicza się tylko do wymagań prawnych w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, lecz obejmuje działania kompleksowe - od udziału pracowników w procesie udoskonalania organizacji pracy, promowania dobrych praktyk, do udziału lidera w kreowaniu i wzmacnianiu zachowań prozdrowotnych pracowników. Także, inspirowanie do poszukiwania najlepszych rozwiązań na rzecz poprawy warunków pracy, które warto czerpać z dobrych praktyk stosowanych już w polskich zakładach pracy, m.in. przez dolnośląskich laureatów konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej".

 

Uczestników spotkania powitał Janusz Krasoń, dyrektora Ośrodka Szkolenia PIP, a prowadząca konferencję Karolina Główczyńska-Woelke z Głównego Inspektoratu Pracy, wygłosiła referat wprowadzający do pierwszej z trzech sesji merytorycznych, która była poświęcona najczęściej występującym zagrożeniom zawodowym w świetle działań kontrolnych PIP.

 


Dane z kontroli wskazują, że budownictwo jest jednym z najbardziej wypadkogennych branż w Polsce, natomiast najpowszechniej występującym zagrożeniem w przemyśle jest ponadnormatywny hałas, mogący powodować poważne problemy zdrowotne. W trakcie prezentacji starano się odpowiedzieć na pytania: jakie rodzaje robót budowlanych powodują największą liczbę wypadków przy pracy, jakie są przyczyny wypadków przy pracy, jakie rozwiązania organizacyjno-techniczne wyeliminują źródła hałasu lub ograniczą jego propagację. W tych kwestiach wypowiadali się Paweł Rozowski z Głównego Inspektoratu Pracy, Małgorzata Budzyńska - inspektor z OIP Wrocław, Artur Margazyn - inspektor z OIP Opole.

 


W trakcie drugiej sesji zostały zaprezentowane dobre praktyki w eliminowaniu omawianych zagrożeń. Łukasz Wenderski omówił doświadczenia Firmy 3M Wrocław, która wypracowała rozwiązania związane z redukcją narażenia na hałas na stanowiskach produkcyjnych oraz rozwiązania, które zabezpieczają pracowników przed konsekwencjami przypadkowego uruchomienia urządzeń i maszyn (system LOTO). Przedstawione zostały najciekawsze projekty redukcji hałasu z ostatnich 5 lat, które skutecznie wdrożono na różnych instalacjach firmy. Dobre praktyki z obszaru budownictwa przygotowała firma TOTEM Safety, która zaprezentowała metody zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości na przykładzie siatek asekuracyjnych. Instruktaż z użyciem konstrukcji przenośnej był "wartością dodaną" do wcześniej przeprowadzonej przez Tomasza Muchę prezentacji.

 

 

 

Tematem "Działania wspierające na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony pracy" rozpoczęła się trzecia sesja konferencji. Jej celem było uświadomienie, w jaki sposób działania pracodawców, kierowników wyższego i średniego szczebla wpływają na postawy pracowników, ich podejście do spraw związanych z bezpieczeństwem pracy. O tym czy i jak postawa lidera wpływa na kształtowanie świadomości pracownika mówił psycholog Mateusz Warchał. Przykładem współpracy na rzecz bezpiecznego wykonywania prac na budowie jest  Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, które zostało zainicjowane przez Państwową Inspekcję Pracy, a liderzy polskiej branży budowlanej pokazują jak wspólnie współpracując z podwykonawcami można budować kulturę bezpieczeństwa.


Ostatni temat, z jakim zapoznali się uczestnicy, dotyczył realizowanego przez ZUS programu dofinansowania działań przedsiębiorstw (szczególnie małych i średnich), które skierowane są na utrzymanie zdolności zatrudnionych do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Wśród nich znajdują się projekty o charakterze doradczo-inwestycyjnym na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Zasady dofinansowania krok po kroku zaprezentowała Emilia Kubat-Matusiak z Oddziału ZUS w Opolu.

 


Wartki przebieg wystąpień prelegentów i przeplatanie ich pokazami dobrych praktyk bardzo sprzyjało wysokiemu poziomowi zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami. Na zakończenie konferencji uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań ekspertom, z czego chętnie korzystali, a temat związany z finansowaniem przedsiębiorstw znalazł się w kręgu szerszej dyskusji.


Z rozmów kuluarowych z uczestnikami, a wśród nich przedstawicielami różnorodnych branż zawodowych wynikało zadowolenie z takiej formuły konferencji. Pierwsze opinie świadczyły o skutecznym uświadomieniu problematyki, pozyskaniu nowej wiedzy i inspiracji do doskonalenia stosowanych rozwiązań we własnych środowiskach zawodowych, aby eliminować zagrożenia i budować bezpieczne miejsca pracy.

 

Zapraszamy na kolejne inicjatywy programowe Ośrodka Szkolenia PIP w przyszłości!


opr. Małgorzata Marszałek, Aldona Matyjek

fot. Szymon Kaczor

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem najnowszych informacji podaj swój e-mail

OŚRODEK SZKOLENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
im. Profesora Jana Rosnera
we Wrocławiu

ul. M. Kopernika 5
51-622 Wrocław

 

centrala:

 (71) 37 10 404

kancelaria:

 (71) 37 10 409

fax:

 (71) 37 10 402

e-mail:

 kancelaria@os.pip.gov.pl

 

 

Mapa dojazdu
X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.ospip.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies

AKCEPTUJĘ