Jesteś na stronie Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 28 maja 2023
1:46 minut
Forum Ochrony Pracy

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu w dniu 3 marca 2023 roku zorganizował otwarte seminarium poświęcone pracy zdalnej, jako nowemu rozwiązaniu prawnemu wprowadzonemu do kodeksu pracy. Wydarzenie było częścią rozwijanego przez OS PIP projektu Forum Ochrony Pracy promującego kulturę pracy wśród pracowników, pracodawców, partnerów społecznych i osób pełniących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tematyka seminarium

W trakcie seminarium omówiono pojęcie pracy zdalnej i jej zróżnicowane przejawy ze zwróceniem uwagi na model pracy hybrydowej, okazjonalnej oraz tzw. "przymusowej", a dodatkowo zaakcentowano sposób ustalania miejsca pracy zdalnej. W toku wydarzenia zaprezentowano również znaczenie postanowień wewnątrzzakładowych w postaci porozumienia o pracy zdalnej, w zakresie porządku i organizacji pracy, a w szczególności czasu pracy, wyposażenia pracownika w środki niezbędne do wykonywania pracy oraz pokrywania kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej oraz zapewnieniem dostępu do sieci teleinformatycznej.

Duże zainteresowanie wywołała materia kontrolowania pracownika w przedmiocie jakości i ilości wykonywanej pracy, a także zagadnienie procesu monitorowania pracy zdalnej wykonywanej z wykorzystaniem sprzętu teleinformatycznego. Ożywiona dyskusja dotyczyła zagadnień zapewnienia pracownikowi zdalnemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, znaczenia oceny ryzyka zawodowego oraz informacji o warunkach bezpiecznej i higienicznej pracy pracownika zdalnego. Zadawane pytania oraz formułowane uwagi przez uczestników seminarium wskazywały na praktyczną doniosłość odmiennego procesu organizacji pracy, potrzebę wypracowania warunków odpowiednich do charakteru prawnego pracy zdalnej, które wynikają z przeniesienia miejsca świadczenia pracy z przestrzeni publicznej do przestrzeni prywatnej. Czynnik ten odgrywa istotne znaczenie dla potrzeby modyfikacji kierownictwa w umowie o pracę; wręcz upatruje się w nim względy przejawów atypowości stosunku pracy.

Seminarium szkoleniowe poprowadził Łukasz Paroń, Kierownik Działu Szkoleń Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i stanowiło dobitny przejaw oczekiwań uczestników aktywnego rozwoju przekazu wiedzy, promującego wysoki poziom ochrony pracy.

Galeria

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu